heatsystems

Ø200mm Komínový systém SKC-CM UNIWERSAL CJ Blok

Uhol napojenia:
Záručná doba: 24 mesiacov
Dostupnosť: na sklade
0.00 ks

Komínová zostava SKC-CM UNIWERSAL

Je určený pre kotly s otvorenou spaľovacou komorou, na tuhé, tekuté a plynné palivá, kde teplota spalín, nie je vyššia než T600(600°C). V tomto systéme sú použité komínové tvárnice a keramické komínové vložky, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky platných európských noriem.


Je to trojvrstvový systém, predstavujúci kombináciu keramickej rúry, izolácie a vonkajšej vrstvy-tvárnice, ktorý pracuje v podtlaku. Prevádzka prebieha tak v suchom režime (bez kondenzácie vodnej pary) ako aj v mokrom (s kondenzáciou vodnej pary).


Komínová zostava obsahuje: komínové tvarnice, základový diel, izoláciu zaústenia, izolácie, šamotové rúry, sopúch, dvierkový diel, plynotesné komínové dvierka, kondenzačnú ímku, sifón, betónovú kryciu dosku, nerezový konus, strediacu objímku, lepidlo na lepenie tvárnic,tmel na šamotové rúry, mriežku a silikón. Komínová strieška nie je súčasťou zostavy.

 
Výhody komína SKC-CM Universal:
 • Na tento komín môžete pripojiť každý druh kotla na tuhé palivá (uhlie, drevo, ekohrášok, brikety, rašelín) tekuté (vykurovací olej, petrolej) ako aj plynné palivá (zemný plyn, propán, bután).
 • Zmena druhu zdroja energie nevyžaduje dotačnú modifikáciu komína.
 • Odolný voči požiaru sadzí (G20), vzdialenosť od horľavých materiálov 20 mm
 • Vysoká odolnosť voči kyselinám.
 • Požiarna bezpečnosť vďaka dokonalej triede ohňovej odolnosti, El-90, L 90.
 • Používaný do všetkých druhov pecí s otvorenou spaľovacou komorou, spolu s nízko teplotnými kotlami so začiatočnou teplotou dymových plynov do 40°C.
 • Trieda paropriepustnosti WA3.
 • Hladké steny šamotových rúr minimalizujú trenie a zabezpečuje správny ťah komína.
 • Ľahké čistenie a odolnosť voči mechanickým zaťaženiam.
 • Jednoduchá a rýchla montáž vďaka použitiu moderných, ľahkých keramzitových tvárnic ako aj tenkej vrstvy lepiacej malty.
 • Vysoký tepelný odpor R30 (Ø200)÷ R45 (Ø140) podľa vrstvy izolácie
 • Veľmi efektívna ventilácia izolácie.
 • Nízka hmotnosť, vysoká odolnosť, vysoký tepelný odpor a univerzálnosť použitia vonkajšiehoplášťa komína (Mn).
 • Skvelé tepelné a izolačné vlastnosti λ=0,055-0,08 W/(m*K).